ჩვენი დაფინანსება

გრანტი დონორი ხანგრძლივობა ოდენობა ვალუტა
საქართველოში ულტრამემარჯვენე ჯგუფების ფინანსური კავშირების კვლევა Zinc Network 23500 GEL
დემოკრატია და ეკონომიკური განვითარება ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო 28160 USD
მოძრაობა ცვლილებისთვის ევროპის დემოკრატიის ფონდი (EED) 147350 EUR
ფლანგვის დეტექტორი დემოკრატიის ეროვნული ფონდი (EED) 65194 USD
გერმანიის საპარლამენტო არჩევნების გაშუქება ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი 3400 EUR
სამოქალაქო ჩართულობა და დიალოგი ჭიათურის ეკოლოგიური პრობლემების მოსაგვარებლად გაერთიანებული ერების განვითარების პროგრამა (UNDP) 28800 USD
სასამართლოს გამჭვირვალობის ხელშეწყობა ღია საზოგადოების ფონდი (OSGF) 5000 USD
ფლანგვის დეტექტორი დემოკრატიის ეროვნული ფონდი (NED) 55900 USD
სამართლიანი არჩევნების ხელშეწყობა ჭიათურასა და საჩხერეში ღია საზოგადოების ფონდი (OSGF) 9960 USD
ფლანგვის დეტექტორი ევროპის დემოკრატიის ფონდი (EED) 54470 EUR
ფლანგვის დეტექტორი ევროპის დემოკრატიის ფონდი (EED) 54021 EUR
ფლანგვის დეტექტორი ღია საზოგადოების ფონდი (OSGF) 3000 USD